دوشنبه 21 اسفند ماه 1396 ساعت 13:50

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با مس رفسنجان

 • حمید عرفانی (18 رای)
    
  17.82٪
 • رضا ستاری (8 رای)
    
  7.92٪
 • میلاد باقری (1 رای)
    
  0.99٪
 • علیرضا علیزاده (2 رای)
    
  1.98٪
 • فرهاد سالاری (4 رای)
    
  3.96٪
 • نعمت بخشی‌پور (1 رای)
    
  0.99٪
 • محمود مطلق‌زاده (3 رای)
    
  2.97٪
 • احمد حسن‌زاده (16 رای)
    
  15.84٪
 • کیانوش میرزایی (5 رای)
    
  4.95٪
 • سجاد فیضی (23 رای)
    
  22.77٪
 • مقداد اکبرخواه (8 رای)
    
  7.92٪
 • احمد آهی (4 رای)
    
  3.96٪
 • محمد خلیلی (4 رای)
    
  3.96٪
 • حسین حیدری (4 رای)
    
  3.96٪
تعداد کل آراء : 101
تاریخ اولین رای : 1396/12/21 ساعت 13:53:39
تاریخ آخرین رای : 1396/12/29 ساعت 16:37:07