مهدی تیکدری نژاد

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 37
تاریخ تولد : 1375/04/22
نام تیم : مس کرمان
مهدی تیکدری نژاد

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر