عارف رستمی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 97
تاریخ تولد : 1375/02/12
نام تیم : مس کرمان
عارف رستمی