محمد قاسمی نژاد

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 98
تاریخ تولد : 1367/12/14
نام تیم : مس کرمان
محمد قاسمی نژاد

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی