محمد امین اسدی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 99
تاریخ تولد : 1377/10/03
نام تیم : مس کرمان
محمد امین اسدی