امین کاظمیان

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 69
تاریخ تولد : 1375/05/01
نام تیم : مس کرمان
امین کاظمیان

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرراز