عرفان رشیدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 66
تاریخ تولد : 1378/10/27
نام تیم : مس کرمان
عرفان رشیدی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی