محمد ستاری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 33
تاریخ تولد : 1372/08/08
نام تیم : مس کرمان
محمد ستاری

بهترین تیم باشگاه در سال 1401 از نظر شما؟!