سامان تورانیان

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 30
تاریخ تولد : 1380/09/21
نام تیم : مس کرمان
سامان تورانیان