دانیال اسلامی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1379/08/16
نام تیم : مس کرمان
دانیال اسلامی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی