میلاد پورصفشکن

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1367/12/18
نام تیم : مس کرمان
میلاد پورصفشکن

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرراز