شروبن بزرگ

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 10
تاریخ تولد : 1371/01/27
نام تیم : مس کرمان
شروبن بزرگ

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی