حسن مرادی فر

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 3
تاریخ تولد : 1371/04/21
نام تیم : مس کرمان
حسن مرادی فر

نظر شما در رابطه با بازی مس و سپاهان