امیر حسین زنگی آبادی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 98
تاریخ تولد : 1378/08/22
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین زنگی آبادی

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی