عباس زراعتکار

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 77
تاریخ تولد : 1380/10/30
نام تیم : مس کرمان
عباس زراعتکار

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟