مهران امیری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 88
تاریخ تولد : 1372/11/08
نام تیم : مس کرمان
مهران امیری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر