مهران امیری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 88
تاریخ تولد : 1372/11/08
نام تیم : مس کرمان
مهران امیری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک