میلاد باقری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 44
تاریخ تولد : 1373/08/20
نام تیم : مس کرمان
میلاد باقری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک