باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت‌مس‌کرمان
Sanat Mes Kerman F.C.
تاریخ روز
شنبه 5 خرداد ماه 1403 ساعت 14:05:22
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

پیروزی همگانی در همدلی برای مس

چهارشنبه 17 دی ماه 1393 ساعت 15:37

زمانی که اهداف مشترک شد....زمانی که همه افراد با همین هدف مشترک زیر یک پرچم قرار گرفتند...زمانی که بر تن همه یک پیراهن رفت و همه یکرنگی را قبول کردند... این یعنی دیگر نام‌ها معنای خود را از دست می‌دهد و همه‌ی آن‌ها یک نام می‌شوند....درست همانند اتفاقی که در یک باشگاه مثل مس کرمان باید رخ دهد.

خیلی طبیعی است که در زیر این سقف مشترک اختلاف سلایق و برخی تفاوت نظرها وجود داشته باشد که این خاصیت یک کار گروهی است و گاهی از دل همین تفاوت‌ها است که راه پیروزی و موفقیت آسفالت می‌شود اما آنچه که آفت این مجموعه برای رسیدن به موفقیت محسوب می‌شود، جا ماندن در بن‌بست نام‌ها و همین اختلافات است...

زمانی که در یک مجموعه حاشیه بر متن غلبه پیدا کند یعنی اینکه راه گم شده است و در اینجاست که نه یک شخص و یک نام بلکه تمام مجموعه راه را به خطا می‌رود و درست در همین جا می‌باشد که شادی همگانی حاصل از پیروزی، جای خود را با یک سرافکندگی عمومی ناشی از شکست عوض می‌کند.

امروزهم شاید برخی اختلاف نظرها در زیر سقف ما وجود داشته باشد اما بدترین کار ممکن این است که این اختلاف نظرها عاملی شود برای زمین زدن یکدیگر در یک خانواده و زیر یک سقف... قطعا در این شرایط سود از آن کسانی خواهد شد که منتظر شکست این خانواده نشته‌اند و ضرر آن جز در همین خانواده جای دیگری نخواهد بود.

همه‌ی مجموعه‌هایی که امروز موفقیت را مزه می‌کنند و همه‌ی آن‌هایی که امروز خانواده‌ی خود را در بلندترین جایگاه‌ها قرار داده‌اند، زمانی مسیر پیروزی را پیدا کردند که درست در همین مقاطع بزرگی و همکاری را معنا کردند... اختلاف نظرها و نقدها بر کار یکدیگر به قوت خود باقی بود اما آنچه که مهمتر از آن جلوه می‌کرد، هدف مشترک بود که همان پیروزی جمعی و شادی همگانی‌اش بود و هیچ‌گاه خانواده‌های موفق برای رضای خاطر رقبا این مهم را با اهداف شخصی خود طاق نزدند....

در راستای همین هدف مشترک است که همکاری معنا می‌گیرد...زمین زدن یکدیگر در زیر سقف مشترک رنگ می‌بازد... ایجاد اختلاف در همین خانواده‌ی مشترک به سود رقبا بی‌معنی می‌شود و در نهایت آنچه که می‌ماند، آموختن بزرگی است که به وارد خون و جسم مجموعه می‌شود و برای آن عادت می‌گردد.

همه‌ی کسانی که خود را جزیی از این خانواده کرده‌اند نمی‌توانند مدعی باشند که در شکست بی‌تقصیر بوده‌اند... درست همانند این موضوع که هیچ‌کس هم نمی‌تواند مدعی باشد که پیروزی تماما به نام او در مجموعه ثبت شده است... خاصیت کار گروهی همین است... اگر ما موفقیتی در پایان کار خود می‌خواهیم و به دنبال شادی دست جمعی ناشی از آن هستیم، حاصل همدلی و همکاری امروز ماست با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها.... و اگر موضوعی غیر از این می‌خواهیم که البته مدت‌هاست به آن مبتلابه شده‌ایم، خیلی راحت می‌توانیم راهی انتخاب کنیم که جز حسرت چیز دیگری برایمان باقی نگذارد.... باور کنیم انتخاب کاملا با خودمان است!

لینک دیدگاه‌ :: http://mes-fc.ir/viewpoint/?Id=2