علیرضا قاسمی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1368/06/31
نام تیم : مس کرمان
علیرضا قاسمی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان