مجتبی محبوب مجاز

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 10
تاریخ تولد : 1370/02/04
نام تیم : مس کرمان
مجتبی محبوب مجاز

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان