کیانوش میرزایی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1369/06/07
نام تیم : مس کرمان
کیانوش میرزایی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان