میلاد محمدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 8
تاریخ تولد : 1373/01/29
نام تیم : مس کرمان
میلاد محمدی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان