علیرضا علیزاده

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1371/11/22
نام تیم : مس کرمان
علیرضا علیزاده

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان