امیر حسین عسگری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 4
تاریخ تولد : 1373/01/04
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین عسگری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر