احمد حیات منش

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 3
تاریخ تولد : 1367/05/11
نام تیم : مس کرمان
احمد حیات منش

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان