فرهاد سالاری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 2
تاریخ تولد : 1365/11/09
نام تیم : مس کرمان
فرهاد سالاری

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان