حمید عرفانی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 1
تاریخ تولد : 1366/01/01
نام تیم : مس کرمان
حمید عرفانی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان