احسان آبیاری

مسوولیت : تدارکات
تاریخ تولد : 1370/01/15
نام تیم : مس کرمان
احسان آبیاری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی