عیسی نوروزپور

مسوولیت : ماساژور
تاریخ تولد : 1354/11/15
نام تیم : مس کرمان
عیسی نوروزپور

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرداری ماهشهر