محمد فرخی

مسوولیت : مربی بدنساز
تاریخ تولد : 1346/05/23
نام تیم : مس کرمان
محمد فرخی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرداری ماهشهر