مهدی نامجو

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1352/01/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی نامجو

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی