کیان عباسپور

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 34
تاریخ تولد : 1375/06/12
نام تیم : مس کرمان
کیان عباسپور

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!