امیر حسین صالحی منش

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 28
تاریخ تولد : 1375/11/08
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین صالحی منش

بهترین اتفاق تیم های باشگاه صنعت مس در سال 96