مصطفی مظهری

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 30
تاریخ تولد : 1373/05/11
نام تیم : مس کرمان
مصطفی مظهری

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با نساجی