محمد وحید اسماعیل بیگی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 35
تاریخ تولد : 1370/12/07
نام تیم : مس کرمان
محمد وحید اسماعیل بیگی

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!