علیرضا قاسمی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 23
تاریخ تولد : 1368/06/31
نام تیم : مس کرمان
علیرضا قاسمی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ملوان