حامد محمودی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 13
تاریخ تولد : 1366/10/13
نام تیم : مس کرمان
حامد محمودی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر