امیر حسین عسگری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1373/01/04
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین عسگری

بهترین اتفاق تیم های باشگاه صنعت مس در سال 96