میلاد پورصف شکن

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1367/12/18
نام تیم : مس کرمان
میلاد پورصف شکن

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ملوان