مهدی دغاغله

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1368/11/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی دغاغله

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر