مهدی دغاغله

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1368/11/10
نام تیم : مس کرمان
مهدی دغاغله

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!