احمد زنده روح

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1371/04/18
نام تیم : مس کرمان
احمد زنده روح

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!