مجید ایوبی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1359/06/30
نام تیم : مس کرمان
مجید ایوبی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با ایرانجوان بوشهر