مجید ایوبی

جایگاه بازی در زمین : مدافع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1359/06/30
نام تیم : مس کرمان
مجید ایوبی

بهترین اتفاق باشگاه مس در سال 95 از دیدگاه شما؟!