مهرداد آوخ

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1368/09/20
نام تیم : مس کرمان
مهرداد آوخ

نظر شما در رابطه با بازی مس و سپاهان