عیسی پرتو

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1364/02/31
نام تیم : مس کرمان
عیسی پرتو

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی