عیسی پرتو

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 5
تاریخ تولد : 1364/02/31
نام تیم : مس کرمان
عیسی پرتو

بهترین تیم باشگاه در سال 1401 از نظر شما؟!