رضا یوسفی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1359/11/02
نام تیم : مس کرمان
رضا یوسفی

نظر شما در رابطه با بازی مس و استقلال