رضا فتح آبادی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1358/04/01
نام تیم : مس کرمان
رضا فتح آبادی

پیش بینی شما از بازی چادرملو و مس کرمان