ولی میرزایی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1348/10/25
نام تیم : مس کرمان
ولی میرزایی

نظر شما در رابطه با بازی مس و استقلال