آرتا منهاجی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1351/01/01
نام تیم : مس کرمان
آرتا منهاجی

نظر شما در رابطه با بازی مس و استقلال