عارف سعیدیان

مسوولیت : معاونت فنی
عارف سعیدیان

با کم بودن تعداد تیم های صعود کننده از لیگ یک و اضافه شدن پلی آف به بازی ها برای صعود به لیگ برتر موافق هستید؟!