سامان تورانیان

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 34
تاریخ تولد : 1380/09/21
نام تیم : مس کرمان
سامان تورانیان

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی